Index of /update/26510/


../
delta/                          26-Nov-2018 20:01       -
files/                          26-Nov-2018 19:47       -
Manifest.MoM                       26-Nov-2018 19:46     31009
Manifest.MoM.sig                     26-Nov-2018 20:00     5261
Manifest.MoM.tar                     26-Nov-2018 20:00     21983
Manifest.R-extras                    26-Nov-2018 19:46    6199892
Manifest.R-extras.tar                  26-Nov-2018 19:46    1560284
Manifest.ansible                     26-Nov-2018 19:46    2933509
Manifest.ansible.tar                   26-Nov-2018 19:46    526304
Manifest.atom                      26-Nov-2018 19:46    1926022
Manifest.atom.tar                    26-Nov-2018 19:46    300544
Manifest.audit                      26-Nov-2018 19:46    716230
Manifest.audit.tar                    26-Nov-2018 19:46    142284
Manifest.bmap-tools                   26-Nov-2018 19:46    442321
Manifest.bmap-tools.tar                 26-Nov-2018 19:46    123184
Manifest.borgbackup                   26-Nov-2018 19:46    468995
Manifest.borgbackup.tar                 26-Nov-2018 19:46    129668
Manifest.computer-vision-basic              26-Nov-2018 19:46    1088719
Manifest.computer-vision-basic.tar            26-Nov-2018 19:46    238180
Manifest.computer-vision-models             26-Nov-2018 19:46    5451732
Manifest.computer-vision-models.tar           26-Nov-2018 19:46    1049628
Manifest.desktop-dev                   26-Nov-2018 19:46   10991957
Manifest.desktop-dev.tar                 26-Nov-2018 19:46    2770212
Manifest.desktop-kde-libs                26-Nov-2018 19:46    2904459
Manifest.desktop-kde-libs.tar              26-Nov-2018 19:46    573460
Manifest.devpkg-clutter                 26-Nov-2018 19:46    1306703
Manifest.devpkg-clutter.tar               26-Nov-2018 19:46    343252
Manifest.devpkg-cogl                   26-Nov-2018 19:46    988731
Manifest.devpkg-cogl.tar                 26-Nov-2018 19:46    257664
Manifest.devpkg-glib                   26-Nov-2018 19:46    428264
Manifest.devpkg-glib.tar                 26-Nov-2018 19:46    122344
Manifest.devpkg-libical                 26-Nov-2018 19:46    443541
Manifest.devpkg-libical.tar               26-Nov-2018 19:46    127524
Manifest.devpkg-qtbase                  26-Nov-2018 19:46    1102714
Manifest.devpkg-qtbase.tar                26-Nov-2018 19:46    297992
Manifest.diffoscope                   26-Nov-2018 19:46    1876048
Manifest.diffoscope.tar                 26-Nov-2018 19:46    214052
Manifest.docutils                    26-Nov-2018 19:46    492444
Manifest.docutils.tar                  26-Nov-2018 19:46    135232
Manifest.firefox                     26-Nov-2018 19:46    1253618
Manifest.firefox.tar                   26-Nov-2018 19:46    303992
Manifest.firmware-update                 26-Nov-2018 19:46    471475
Manifest.firmware-update.tar               26-Nov-2018 19:46    131528
Manifest.full                      26-Nov-2018 19:46   92577272
Manifest.full.tar                    26-Nov-2018 19:46   20724500
Manifest.gdb                       26-Nov-2018 19:46     9001
Manifest.gdb.tar                     26-Nov-2018 19:46     3272
Manifest.gimp                      26-Nov-2018 19:46    1562187
Manifest.gimp.tar                    26-Nov-2018 19:46    374128
Manifest.httpd                      26-Nov-2018 19:46    319579
Manifest.httpd.tar                    26-Nov-2018 19:46     95040
Manifest.hugo                      26-Nov-2018 19:46    554767
Manifest.hugo.tar                    26-Nov-2018 19:46    151864
Manifest.iasimage                    26-Nov-2018 19:46    497509
Manifest.iasimage.tar                  26-Nov-2018 19:46    135800
Manifest.icdiff                     26-Nov-2018 19:46    440427
Manifest.icdiff.tar                   26-Nov-2018 19:46    122728
Manifest.keepassxc                    26-Nov-2018 19:46    953620
Manifest.keepassxc.tar                  26-Nov-2018 19:46    217044
Manifest.linux-dev                    26-Nov-2018 19:46    4217669
Manifest.linux-dev.tar                  26-Nov-2018 19:46    760620
Manifest.linux-tools                   26-Nov-2018 19:46    984412
Manifest.linux-tools.tar                 26-Nov-2018 19:46    215448
Manifest.meld                      26-Nov-2018 19:46    477122
Manifest.meld.tar                    26-Nov-2018 19:46    132004
Manifest.mkosi                      26-Nov-2018 19:46    440192
Manifest.mkosi.tar                    26-Nov-2018 19:46    122572
Manifest.nodejs-basic                  26-Nov-2018 19:46    1044775
Manifest.nodejs-basic.tar                26-Nov-2018 19:46    252908
Manifest.octave                     26-Nov-2018 19:46    1199422
Manifest.octave.tar                   26-Nov-2018 19:46    285924
Manifest.os-cloudguest-gce                26-Nov-2018 19:46    2333169
Manifest.os-cloudguest-gce.tar              26-Nov-2018 19:46    281420
Manifest.os-core                     26-Nov-2018 19:46    351609
Manifest.os-core-update-index              26-Nov-2018 19:46     41196
Manifest.os-core-update-index.tar            26-Nov-2018 19:46     15184
Manifest.os-core.tar                   26-Nov-2018 19:46    108852
Manifest.php-basic                    26-Nov-2018 19:46    166646
Manifest.php-basic.tar                  26-Nov-2018 19:46     45780
Manifest.postgresql                   26-Nov-2018 19:46    131423
Manifest.postgresql.tar                 26-Nov-2018 19:46     36296
Manifest.python2-basic                  26-Nov-2018 19:46    1047550
Manifest.python2-basic.tar                26-Nov-2018 19:46    292868
Manifest.python3-basic                  26-Nov-2018 19:46    1913778
Manifest.python3-basic.tar                26-Nov-2018 19:46    196776
Manifest.qt-basic                    26-Nov-2018 19:46    1277366
Manifest.qt-basic.tar                  26-Nov-2018 19:46    304452
Manifest.service-os                   26-Nov-2018 19:46    292537
Manifest.service-os-dev                 26-Nov-2018 19:46    7945201
Manifest.service-os-dev.tar               26-Nov-2018 19:46    1812940
Manifest.service-os.tar                 26-Nov-2018 19:46     76516
Manifest.software-defined-cockpit            26-Nov-2018 19:46    1196269
Manifest.software-defined-cockpit-dev          26-Nov-2018 19:46   12781257
Manifest.software-defined-cockpit-dev.tar        26-Nov-2018 19:46    3294880
Manifest.software-defined-cockpit.tar          26-Nov-2018 19:46    280524
Manifest.storage-cluster                 26-Nov-2018 19:46    2751116
Manifest.storage-cluster.tar               26-Nov-2018 19:46    534724
Manifest.stream-server                  26-Nov-2018 19:46    1144364
Manifest.stream-server.tar                26-Nov-2018 19:46    262284
Manifest.subversion                   26-Nov-2018 19:46    634699
Manifest.subversion.tar                 26-Nov-2018 19:46    114012
Manifest.suricata                    26-Nov-2018 19:46    1499449
Manifest.suricata.tar                  26-Nov-2018 19:46    374248
Manifest.sysadmin-basic                 26-Nov-2018 19:46    2818452
Manifest.sysadmin-basic.tar               26-Nov-2018 19:46    546004
Manifest.texlive                     26-Nov-2018 19:46    3537139
Manifest.texlive.tar                   26-Nov-2018 19:46    870816
Manifest.virt-manager                  26-Nov-2018 19:46    2008908
Manifest.virt-manager.tar                26-Nov-2018 19:46    221104
Manifest.vlc                       26-Nov-2018 19:46    1186825
Manifest.vlc.tar                     26-Nov-2018 19:46    275680
Manifest.web-server-basic                26-Nov-2018 19:46    322501
Manifest.web-server-basic.tar              26-Nov-2018 19:46     95920
format                          26-Nov-2018 19:38       2
mixer-src-version                    26-Nov-2018 19:38       5
pack-R-extras-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:48   697655864
pack-R-extras-from-26490.tar               26-Nov-2018 20:01    9762276
pack-R-extras-from-26500.tar               26-Nov-2018 20:01    9082917
pack-ansible-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:48   71798524
pack-ansible-from-26370.tar               26-Nov-2018 20:01    8043956
pack-ansible-from-26500.tar               26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-atom-from-0.tar                   26-Nov-2018 19:48   102925436
pack-atom-from-26410.tar                 26-Nov-2018 20:01    7831390
pack-atom-from-26500.tar                 26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-audit-from-0.tar                  26-Nov-2018 19:48   32041952
pack-audit-from-26370.tar                26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-audit-from-26500.tar                26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-bmap-tools-from-0.tar                26-Nov-2018 19:48   29863388
pack-bmap-tools-from-26320.tar              26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-bmap-tools-from-26500.tar              26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-borgbackup-from-0.tar                26-Nov-2018 19:48   31794816
pack-borgbackup-from-26440.tar              26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-borgbackup-from-26500.tar              26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-computer-vision-basic-from-0.tar          26-Nov-2018 19:49   141851500
pack-computer-vision-basic-from-26470.tar        26-Nov-2018 20:01    815439
pack-computer-vision-basic-from-26500.tar        26-Nov-2018 20:01    682546
pack-computer-vision-models-from-0.tar          26-Nov-2018 19:49   336026524
pack-computer-vision-models-from-26490.tar        26-Nov-2018 20:01    8043956
pack-computer-vision-models-from-26500.tar        26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-desktop-dev-from-0.tar               26-Nov-2018 19:50  1178766572
pack-desktop-dev-from-26490.tar             26-Nov-2018 20:01    1016255
pack-desktop-dev-from-26500.tar             26-Nov-2018 20:01    701804
pack-desktop-kde-libs-from-0.tar             26-Nov-2018 19:51   114036600
pack-desktop-kde-libs-from-26430.tar           26-Nov-2018 20:01    8859124
pack-desktop-kde-libs-from-26500.tar           26-Nov-2018 20:01    7863680
pack-devpkg-clutter-from-0.tar              26-Nov-2018 19:51   98696208
pack-devpkg-clutter-from-26470.tar            26-Nov-2018 20:01    7206262
pack-devpkg-clutter-from-26500.tar            26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-devpkg-cogl-from-0.tar               26-Nov-2018 19:51   65166364
pack-devpkg-cogl-from-26470.tar             26-Nov-2018 20:01    7206262
pack-devpkg-cogl-from-26500.tar             26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-devpkg-glib-from-0.tar               26-Nov-2018 19:51   26145268
pack-devpkg-glib-from-26370.tar             26-Nov-2018 20:01   22317616
pack-devpkg-glib-from-26500.tar             26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-devpkg-libical-from-0.tar              26-Nov-2018 19:51   18317760
pack-devpkg-libical-from-26390.tar            26-Nov-2018 20:01    9713300
pack-devpkg-libical-from-26500.tar            26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-devpkg-qtbase-from-0.tar              26-Nov-2018 19:51   142960848
pack-devpkg-qtbase-from-26470.tar            26-Nov-2018 20:01    9789179
pack-devpkg-qtbase-from-26500.tar            26-Nov-2018 20:01    9734953
pack-diffoscope-from-0.tar                26-Nov-2018 19:52   31842592
pack-diffoscope-from-26480.tar              26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-diffoscope-from-26500.tar              26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-docutils-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:52   30646052
pack-docutils-from-26320.tar               26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-docutils-from-26500.tar               26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-firefox-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:52   165707528
pack-firefox-from-26450.tar               26-Nov-2018 20:01    7831390
pack-firefox-from-26500.tar               26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-firmware-update-from-0.tar             26-Nov-2018 19:52   55936248
pack-firmware-update-from-26440.tar           26-Nov-2018 20:01    7831390
pack-firmware-update-from-26500.tar           26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-gdb-from-0.tar                   26-Nov-2018 19:52    3957608
pack-gdb-from-26480.tar                 26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-gimp-from-0.tar                   26-Nov-2018 19:53   171005800
pack-gimp-from-26480.tar                 26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-httpd-from-0.tar                  26-Nov-2018 19:53   11011360
pack-httpd-from-26480.tar                26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-hugo-from-0.tar                   26-Nov-2018 19:53   36112396
pack-hugo-from-26320.tar                 26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-hugo-from-26500.tar                 26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-iasimage-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:53   30832624
pack-iasimage-from-26350.tar               26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-iasimage-from-26500.tar               26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-icdiff-from-0.tar                  26-Nov-2018 19:53   29821936
pack-icdiff-from-26320.tar                26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-icdiff-from-26500.tar                26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-keepassxc-from-0.tar                26-Nov-2018 19:53   124833380
pack-keepassxc-from-26450.tar              26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-linux-dev-from-0.tar                26-Nov-2018 19:54   92242272
pack-linux-dev-from-26480.tar              26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-linux-dev-from-26500.tar              26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-linux-tools-from-0.tar               26-Nov-2018 19:54   43266296
pack-linux-tools-from-26480.tar             26-Nov-2018 20:01   23584778
pack-linux-tools-from-26500.tar             26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-meld-from-0.tar                   26-Nov-2018 19:54   30645280
pack-meld-from-26430.tar                 26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-meld-from-26500.tar                 26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-mkosi-from-0.tar                  26-Nov-2018 19:54   29845040
pack-mkosi-from-26320.tar                26-Nov-2018 20:01   25194403
pack-mkosi-from-26500.tar                26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-nodejs-basic-from-0.tar               26-Nov-2018 19:54   40467844
pack-nodejs-basic-from-26370.tar             26-Nov-2018 20:01   23913477
pack-nodejs-basic-from-26500.tar             26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-octave-from-0.tar                  26-Nov-2018 19:55   198317248
pack-octave-from-26480.tar                26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-os-cloudguest-gce-from-0.tar            26-Nov-2018 19:55   34765144
pack-os-cloudguest-gce-from-26370.tar          26-Nov-2018 20:01   23584778
pack-os-cloudguest-gce-from-26500.tar          26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-os-core-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:55   15302092
pack-os-core-from-26490.tar               26-Nov-2018 20:01      492
pack-os-core-from-26500.tar               26-Nov-2018 20:01      491
pack-os-core-update-index-from-0.tar           26-Nov-2018 19:55   24188700
pack-os-core-update-index-from-26490.tar         26-Nov-2018 20:01   11434192
pack-os-core-update-index-from-26500.tar         26-Nov-2018 20:01   11301084
pack-php-basic-from-0.tar                26-Nov-2018 19:55   34430852
pack-php-basic-from-26480.tar              26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-postgresql-from-0.tar                26-Nov-2018 19:55   11196284
pack-postgresql-from-26320.tar              26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-python2-basic-from-0.tar              26-Nov-2018 19:55   60753356
pack-python2-basic-from-26470.tar            26-Nov-2018 20:01   23584778
pack-python2-basic-from-26500.tar            26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-python3-basic-from-0.tar              26-Nov-2018 19:56   33887564
pack-python3-basic-from-26470.tar            26-Nov-2018 20:01   26222892
pack-python3-basic-from-26500.tar            26-Nov-2018 20:01    9736147
pack-qt-basic-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:56   169815108
pack-qt-basic-from-26470.tar               26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-service-os-dev-from-0.tar              26-Nov-2018 19:57   375006180
pack-service-os-dev-from-26490.tar            26-Nov-2018 20:01    238819
pack-service-os-dev-from-26500.tar            26-Nov-2018 20:01    136918
pack-service-os-from-0.tar                26-Nov-2018 19:56   107525244
pack-service-os-from-26490.tar              26-Nov-2018 20:01    1553313
pack-service-os-from-26500.tar              26-Nov-2018 20:01    1553313
pack-software-defined-cockpit-dev-from-0.tar       26-Nov-2018 19:58  1268354580
pack-software-defined-cockpit-dev-from-26480.tar     26-Nov-2018 20:01    1522781
pack-software-defined-cockpit-dev-from-26500.tar     26-Nov-2018 20:01    1421201
pack-software-defined-cockpit-from-0.tar         26-Nov-2018 19:57   206548388
pack-software-defined-cockpit-from-26480.tar       26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-storage-cluster-from-0.tar             26-Nov-2018 19:58   122413308
pack-storage-cluster-from-26490.tar           26-Nov-2018 20:01    1016255
pack-storage-cluster-from-26500.tar           26-Nov-2018 20:01    701804
pack-stream-server-from-0.tar              26-Nov-2018 19:58   179302588
pack-stream-server-from-26480.tar            26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-subversion-from-0.tar                26-Nov-2018 19:58   17957632
pack-subversion-from-26470.tar              26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-suricata-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:59   78148568
pack-suricata-from-26370.tar               26-Nov-2018 20:01    8043956
pack-suricata-from-26500.tar               26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-sysadmin-basic-from-0.tar              26-Nov-2018 19:59   74688464
pack-sysadmin-basic-from-26480.tar            26-Nov-2018 20:01    9713300
pack-sysadmin-basic-from-26500.tar            26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-texlive-from-0.tar                 26-Nov-2018 19:59   129162084
pack-texlive-from-26480.tar               26-Nov-2018 20:01    7875009
pack-texlive-from-26500.tar               26-Nov-2018 20:01    7150338
pack-virt-manager-from-0.tar               26-Nov-2018 19:59   23297240
pack-virt-manager-from-26450.tar             26-Nov-2018 20:01   10414134
pack-virt-manager-from-26500.tar             26-Nov-2018 20:01    9734953
pack-vlc-from-0.tar                   26-Nov-2018 19:59   188181828
pack-vlc-from-26470.tar                 26-Nov-2018 20:01    2581586
pack-web-server-basic-from-0.tar             26-Nov-2018 19:59   11642704
pack-web-server-basic-from-26480.tar           26-Nov-2018 20:01    2581586
upstreamurl                       26-Nov-2018 19:59      31
upstreamver                       26-Nov-2018 19:59       5