Index of /update/26080/


../
delta/                          05-Nov-2018 13:53       -
files/                          05-Nov-2018 13:29       -
Manifest.MoM                       05-Nov-2018 13:28     23566
Manifest.MoM.sig                     05-Nov-2018 13:49     5261
Manifest.MoM.tar                     05-Nov-2018 13:49     18026
Manifest.R-extras                    05-Nov-2018 13:28    5904648
Manifest.R-extras.tar                  05-Nov-2018 13:28    1549936
Manifest.ansible                     05-Nov-2018 13:28    2911086
Manifest.ansible.tar                   05-Nov-2018 13:28    526596
Manifest.atom                      05-Nov-2018 13:28    1921233
Manifest.atom.tar                    05-Nov-2018 13:28    301740
Manifest.cloud-api                    05-Nov-2018 13:28    2177461
Manifest.cloud-api.tar                  05-Nov-2018 13:28    326684
Manifest.cloud-control                  05-Nov-2018 13:28    118809
Manifest.cloud-control.tar                05-Nov-2018 13:28     35520
Manifest.cloud-native-basic               05-Nov-2018 13:28     41769
Manifest.cloud-native-basic.tar             05-Nov-2018 13:28     9664
Manifest.clr-installer                  05-Nov-2018 13:28    169748
Manifest.clr-installer.tar                05-Nov-2018 13:28     44104
Manifest.computer-vision-models             05-Nov-2018 13:28    4610088
Manifest.computer-vision-models.tar           05-Nov-2018 13:28    935504
Manifest.containers-basic                05-Nov-2018 13:28    174197
Manifest.containers-basic-dev              05-Nov-2018 13:28    7911810
Manifest.containers-basic-dev.tar            05-Nov-2018 13:28    2075568
Manifest.containers-basic.tar              05-Nov-2018 13:28     48408
Manifest.c-basic                     05-Nov-2018 13:28    1822656
Manifest.c-basic-legacy                 05-Nov-2018 13:28    1795149
Manifest.c-basic-legacy.tar               05-Nov-2018 13:28    465280
Manifest.c-basic.tar                   05-Nov-2018 13:28    489392
Manifest.database-basic-dev               05-Nov-2018 13:28    9704575
Manifest.database-basic-dev.tar             05-Nov-2018 13:28    2511504
Manifest.desktop-apps                  05-Nov-2018 13:28    952118
Manifest.desktop-apps-extras               05-Nov-2018 13:28    577097
Manifest.desktop-apps-extras.tar             05-Nov-2018 13:28    159820
Manifest.desktop-apps.tar                05-Nov-2018 13:28    259364
Manifest.desktop-dev                   05-Nov-2018 13:28   10784758
Manifest.desktop-dev.tar                 05-Nov-2018 13:28    2766180
Manifest.desktop-kde-libs                05-Nov-2018 13:28    2872816
Manifest.desktop-kde-libs.tar              05-Nov-2018 13:28    574924
Manifest.dev-utils                    05-Nov-2018 13:28    2753235
Manifest.dev-utils-dev                  05-Nov-2018 13:28    8040634
Manifest.dev-utils-dev.tar                05-Nov-2018 13:28    2076716
Manifest.dev-utils.tar                  05-Nov-2018 13:28    464100
Manifest.domotica                    05-Nov-2018 13:28    1609829
Manifest.domotica.tar                  05-Nov-2018 13:28    369324
Manifest.editors-dev                   05-Nov-2018 13:28    5694628
Manifest.editors-dev.tar                 05-Nov-2018 13:28    1409376
Manifest.fio                       05-Nov-2018 13:28     2808
Manifest.fio.tar                     05-Nov-2018 13:28     1412
Manifest.full                      05-Nov-2018 13:28   88580237
Manifest.full.tar                    05-Nov-2018 13:28   20361500
Manifest.games-dev                    05-Nov-2018 13:28   10173678
Manifest.games-dev.tar                  05-Nov-2018 13:28    2677812
Manifest.hpc-utils                    05-Nov-2018 13:28     44510
Manifest.hpc-utils.tar                  05-Nov-2018 13:28     16088
Manifest.kernel-iot-lts2017-preempt-rt          05-Nov-2018 13:28    352322
Manifest.kernel-iot-lts2017-preempt-rt.tar        05-Nov-2018 13:28     88360
Manifest.kernel-iot-lts2018               05-Nov-2018 13:28    331667
Manifest.kernel-iot-lts2018.tar             05-Nov-2018 13:28     86136
Manifest.kernel-native                  05-Nov-2018 13:28    450859
Manifest.kernel-native.tar                05-Nov-2018 13:28    113244
Manifest.kernel-pk                    05-Nov-2018 13:28    344636
Manifest.kernel-pk.tar                  05-Nov-2018 13:28     88096
Manifest.kernel-rt                    05-Nov-2018 13:28    444144
Manifest.kernel-rt.tar                  05-Nov-2018 13:28    112096
Manifest.koji                      05-Nov-2018 13:28    2500101
Manifest.koji.tar                    05-Nov-2018 13:28    463848
Manifest.kvm-host                    05-Nov-2018 13:28    377562
Manifest.kvm-host-dev                  05-Nov-2018 13:28    7802024
Manifest.kvm-host-dev.tar                05-Nov-2018 13:28    2042028
Manifest.kvm-host.tar                  05-Nov-2018 13:28    104296
Manifest.linux-tools                   05-Nov-2018 13:28    706719
Manifest.linux-tools.tar                 05-Nov-2018 13:28    202632
Manifest.machine-learning-basic             05-Nov-2018 13:28    3351669
Manifest.machine-learning-basic.tar           05-Nov-2018 13:28    836184
Manifest.mail-utils-dev                 05-Nov-2018 13:28    9305127
Manifest.mail-utils-dev.tar               05-Nov-2018 13:28    2409940
Manifest.network-basic-dev                05-Nov-2018 13:28    7823880
Manifest.network-basic-dev.tar              05-Nov-2018 13:28    2030236
Manifest.openstack-common                05-Nov-2018 13:28   12009372
Manifest.openstack-common.tar              05-Nov-2018 13:28    2403516
Manifest.os-core                     05-Nov-2018 13:28    345397
Manifest.os-core-dev                   05-Nov-2018 13:28    6011918
Manifest.os-core-dev.tar                 05-Nov-2018 13:28    1565956
Manifest.os-core-update                 05-Nov-2018 13:28     61393
Manifest.os-core-update-dev               05-Nov-2018 13:28    4360058
Manifest.os-core-update-dev.tar             05-Nov-2018 13:28    1225180
Manifest.os-core-update-index              05-Nov-2018 13:28     31237
Manifest.os-core-update-index.tar            05-Nov-2018 13:28     11780
Manifest.os-core-update.tar               05-Nov-2018 13:28     19580
Manifest.os-core.tar                   05-Nov-2018 13:28    108196
Manifest.os-installer                  05-Nov-2018 13:28    278645
Manifest.os-installer.tar                05-Nov-2018 13:28     78264
Manifest.os-testsuite-0day                05-Nov-2018 13:28    2704246
Manifest.os-testsuite-0day.tar              05-Nov-2018 13:28    711432
Manifest.os-testsuite-phoronix-desktop          05-Nov-2018 13:28    251824
Manifest.os-testsuite-phoronix-desktop.tar        05-Nov-2018 13:28     77924
Manifest.os-testsuite-phoronix-server          05-Nov-2018 13:28    4308775
Manifest.os-testsuite-phoronix-server.tar        05-Nov-2018 13:28    901064
Manifest.os-utils-gui                  05-Nov-2018 13:28    1102622
Manifest.os-utils-gui-dev                05-Nov-2018 13:28   11650961
Manifest.os-utils-gui-dev.tar              05-Nov-2018 13:28    3060132
Manifest.os-utils-gui.tar                05-Nov-2018 13:28    309396
Manifest.package-builder                 05-Nov-2018 13:28    2547911
Manifest.package-builder.tar               05-Nov-2018 13:28    475444
Manifest.performance-tools                05-Nov-2018 13:28    2224221
Manifest.performance-tools.tar              05-Nov-2018 13:28    376928
Manifest.productivity                  05-Nov-2018 13:28    1765368
Manifest.productivity.tar                05-Nov-2018 13:28    357008
Manifest.python2-basic                  05-Nov-2018 13:28    1025293
Manifest.python2-basic.tar                05-Nov-2018 13:28    290284
Manifest.python-basic-dev                05-Nov-2018 13:28    5611633
Manifest.python-basic-dev.tar              05-Nov-2018 13:28    1388228
Manifest.python-extras                  05-Nov-2018 13:28    2547873
Manifest.python-extras.tar                05-Nov-2018 13:28    571504
Manifest.qt-basic-dev                  05-Nov-2018 13:28   11454119
Manifest.qt-basic-dev.tar                05-Nov-2018 13:28    2990940
Manifest.rust-basic                   05-Nov-2018 13:28    301872
Manifest.rust-basic.tar                 05-Nov-2018 13:28     95696
Manifest.service-os-dev                 05-Nov-2018 13:28    7608327
Manifest.service-os-dev.tar               05-Nov-2018 13:28    1953392
Manifest.software-defined-cockpit-dev          05-Nov-2018 13:28   12318099
Manifest.software-defined-cockpit-dev.tar        05-Nov-2018 13:28    3231608
Manifest.software-testing                05-Nov-2018 13:28    2145354
Manifest.software-testing.tar              05-Nov-2018 13:28    451492
Manifest.storage-cluster                 05-Nov-2018 13:28    2451750
Manifest.storage-cluster.tar               05-Nov-2018 13:28    521800
Manifest.storage-utils                  05-Nov-2018 13:28    331830
Manifest.storage-utils-dev                05-Nov-2018 13:28    7240232
Manifest.storage-utils-dev.tar              05-Nov-2018 13:28    1827640
Manifest.storage-utils.tar                05-Nov-2018 13:28    103060
Manifest.sysadmin-basic                 05-Nov-2018 13:28    2544719
Manifest.sysadmin-basic-dev               05-Nov-2018 13:28    5331188
Manifest.sysadmin-basic-dev.tar             05-Nov-2018 13:28    1522248
Manifest.sysadmin-basic.tar               05-Nov-2018 13:28    597672
Manifest.sysadmin-hostmgmt                05-Nov-2018 13:28    2576498
Manifest.sysadmin-hostmgmt.tar              05-Nov-2018 13:28    438452
Manifest.vim                       05-Nov-2018 13:28    249431
Manifest.vim.tar                     05-Nov-2018 13:28     73308
Manifest.virt-manager                  05-Nov-2018 13:28    1999979
Manifest.virt-manager.tar                05-Nov-2018 13:28    223124
format                          05-Nov-2018 13:20       2
mixer-src-version                    05-Nov-2018 13:20       5
pack-R-extras-from-0.tar                 05-Nov-2018 13:30   687968616
pack-R-extras-from-25770.tar               05-Nov-2018 13:55   37313714
pack-R-extras-from-26060.tar               05-Nov-2018 13:51   12589212
pack-R-extras-from-26070.tar               05-Nov-2018 13:51   12084076
pack-ansible-from-0.tar                 05-Nov-2018 13:30   71899540
pack-ansible-from-25770.tar               05-Nov-2018 13:54   52875401
pack-ansible-from-26060.tar               05-Nov-2018 13:51    5241395
pack-ansible-from-26070.tar               05-Nov-2018 13:51    1096670
pack-atom-from-0.tar                   05-Nov-2018 13:30   101741832
pack-cloud-api-from-0.tar                05-Nov-2018 13:31   45176008
pack-cloud-api-from-25770.tar              05-Nov-2018 13:54   30338412
pack-cloud-api-from-26060.tar              05-Nov-2018 13:51    946352
pack-cloud-api-from-26070.tar              05-Nov-2018 13:51    766354
pack-cloud-control-from-0.tar              05-Nov-2018 13:32   51896560
pack-cloud-control-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:51    795143
pack-cloud-native-basic-from-0.tar            05-Nov-2018 13:32   83356088
pack-cloud-native-basic-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:54   103708092
pack-cloud-native-basic-from-25780.tar          05-Nov-2018 13:51   113718057
pack-clr-installer-from-0.tar              05-Nov-2018 13:32   37917324
pack-clr-installer-from-26020.tar            05-Nov-2018 13:51   22772099
pack-clr-installer-from-26070.tar            05-Nov-2018 13:51    352154
pack-computer-vision-models-from-0.tar          05-Nov-2018 13:32   272052372
pack-computer-vision-models-from-26060.tar        05-Nov-2018 13:51   11834129
pack-computer-vision-models-from-26070.tar        05-Nov-2018 13:51    3751705
pack-containers-basic-dev-from-0.tar           05-Nov-2018 13:33   361748492
pack-containers-basic-dev-from-25770.tar         05-Nov-2018 13:54   39669206
pack-containers-basic-dev-from-26060.tar         05-Nov-2018 13:51    193822
pack-containers-basic-dev-from-26070.tar         05-Nov-2018 13:51     3588
pack-containers-basic-from-0.tar             05-Nov-2018 13:32   98114608
pack-containers-basic-from-25770.tar           05-Nov-2018 13:54    694776
pack-containers-basic-from-26060.tar           05-Nov-2018 13:51    795143
pack-c-basic-from-0.tar                 05-Nov-2018 13:31   320574256
pack-c-basic-from-25770.tar               05-Nov-2018 13:54   347379985
pack-c-basic-from-26060.tar               05-Nov-2018 13:51   318992681
pack-c-basic-from-26070.tar               05-Nov-2018 13:51   319065779
pack-c-basic-legacy-from-0.tar              05-Nov-2018 13:31   329828924
pack-c-basic-legacy-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:54   352496583
pack-c-basic-legacy-from-26060.tar            05-Nov-2018 13:51   318992681
pack-c-basic-legacy-from-26070.tar            05-Nov-2018 13:51   319065779
pack-database-basic-dev-from-0.tar            05-Nov-2018 13:33   418219700
pack-database-basic-dev-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:55   402601561
pack-database-basic-dev-from-26060.tar          05-Nov-2018 13:51    1331675
pack-database-basic-dev-from-26070.tar          05-Nov-2018 13:51    829780
pack-desktop-apps-extras-from-0.tar           05-Nov-2018 13:34   33439020
pack-desktop-apps-extras-from-25770.tar         05-Nov-2018 13:54    827080
pack-desktop-apps-extras-from-26060.tar         05-Nov-2018 13:51     10308
pack-desktop-apps-from-0.tar               05-Nov-2018 13:34   141308900
pack-desktop-apps-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:55   67060589
pack-desktop-apps-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51     47802
pack-desktop-apps-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51     20549
pack-desktop-dev-from-0.tar               05-Nov-2018 13:35  1146469272
pack-desktop-dev-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:55   110435298
pack-desktop-dev-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51   19730631
pack-desktop-dev-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51    2497916
pack-desktop-kde-libs-from-0.tar             05-Nov-2018 13:35   114041500
pack-desktop-kde-libs-from-25770.tar           05-Nov-2018 13:54   80976449
pack-desktop-kde-libs-from-26060.tar           05-Nov-2018 13:51   47705803
pack-desktop-kde-libs-from-26070.tar           05-Nov-2018 13:51    1096670
pack-dev-utils-dev-from-0.tar              05-Nov-2018 13:36   461793820
pack-dev-utils-dev-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:55   113139825
pack-dev-utils-dev-from-26060.tar            05-Nov-2018 13:51    2491873
pack-dev-utils-dev-from-26070.tar            05-Nov-2018 13:51    2077900
pack-dev-utils-from-0.tar                05-Nov-2018 13:35   100010508
pack-dev-utils-from-25770.tar              05-Nov-2018 13:54    1187774
pack-dev-utils-from-26060.tar              05-Nov-2018 13:51     22723
pack-domotica-from-0.tar                 05-Nov-2018 13:36   18565416
pack-domotica-from-25770.tar               05-Nov-2018 13:55   17769251
pack-domotica-from-26060.tar               05-Nov-2018 13:51   17321060
pack-domotica-from-26070.tar               05-Nov-2018 13:51    8176820
pack-editors-dev-from-0.tar               05-Nov-2018 13:36   387953964
pack-editors-dev-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:55   344884940
pack-editors-dev-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51    1331675
pack-editors-dev-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51    829780
pack-fio-from-0.tar                   05-Nov-2018 13:36    421104
pack-fio-from-25770.tar                 05-Nov-2018 13:54     81140
pack-fio-from-26060.tar                 05-Nov-2018 13:51     10308
pack-games-dev-from-0.tar                05-Nov-2018 13:37   945801668
pack-games-dev-from-25770.tar              05-Nov-2018 13:54   85932118
pack-games-dev-from-26060.tar              05-Nov-2018 13:51   13799069
pack-games-dev-from-26070.tar              05-Nov-2018 13:51    766354
pack-hpc-utils-from-0.tar                05-Nov-2018 13:37    5829236
pack-hpc-utils-from-25770.tar              05-Nov-2018 13:54    297821
pack-hpc-utils-from-25960.tar              05-Nov-2018 13:51    141590
pack-hpc-utils-from-26070.tar              05-Nov-2018 13:51     10308
pack-kernel-iot-lts2017-preempt-rt-from-0.tar      05-Nov-2018 13:37   61296740
pack-kernel-iot-lts2017-preempt-rt-from-25770.tar    05-Nov-2018 13:54    5816349
pack-kernel-iot-lts2017-preempt-rt-from-26020.tar    05-Nov-2018 13:51     10308
pack-kernel-iot-lts2018-from-0.tar            05-Nov-2018 13:37   61232968
pack-kernel-iot-lts2018-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:55   14794098
pack-kernel-iot-lts2018-from-26020.tar          05-Nov-2018 13:51     10308
pack-kernel-native-from-0.tar              05-Nov-2018 13:37   66458084
pack-kernel-native-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:55   15037997
pack-kernel-native-from-26020.tar            05-Nov-2018 13:51     10308
pack-kernel-pk-from-0.tar                05-Nov-2018 13:38   61268560
pack-kernel-pk-from-25770.tar              05-Nov-2018 13:54    5816349
pack-kernel-pk-from-26020.tar              05-Nov-2018 13:51     10308
pack-kernel-rt-from-0.tar                05-Nov-2018 13:38   65650372
pack-kernel-rt-from-25770.tar              05-Nov-2018 13:54    5868334
pack-kernel-rt-from-26020.tar              05-Nov-2018 13:51     10308
pack-koji-from-0.tar                   05-Nov-2018 13:38   58209356
pack-koji-from-25770.tar                 05-Nov-2018 13:54   21081872
pack-koji-from-26060.tar                 05-Nov-2018 13:51    1077238
pack-koji-from-26070.tar                 05-Nov-2018 13:51    766354
pack-kvm-host-dev-from-0.tar               05-Nov-2018 13:39   964052852
pack-kvm-host-dev-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:54   82847547
pack-kvm-host-dev-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51   12935822
pack-kvm-host-dev-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51    792011
pack-kvm-host-from-0.tar                 05-Nov-2018 13:38   79057904
pack-kvm-host-from-25770.tar               05-Nov-2018 13:54   28412731
pack-kvm-host-from-26030.tar               05-Nov-2018 13:51   13019698
pack-kvm-host-from-26070.tar               05-Nov-2018 13:51     10308
pack-linux-tools-from-0.tar               05-Nov-2018 13:39   31410640
pack-linux-tools-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:54    8537608
pack-linux-tools-from-26050.tar             05-Nov-2018 13:51     10308
pack-machine-learning-basic-from-0.tar          05-Nov-2018 13:39   319800760
pack-machine-learning-basic-from-25770.tar        05-Nov-2018 13:55   167154888
pack-machine-learning-basic-from-26060.tar        05-Nov-2018 13:51     4334
pack-mail-utils-dev-from-0.tar              05-Nov-2018 13:40   436987580
pack-mail-utils-dev-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:54   74575775
pack-mail-utils-dev-from-26060.tar            05-Nov-2018 13:51    1594139
pack-mail-utils-dev-from-26070.tar            05-Nov-2018 13:51    1395068
pack-network-basic-dev-from-0.tar            05-Nov-2018 13:40   432614040
pack-network-basic-dev-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:55   170776690
pack-network-basic-dev-from-26060.tar          05-Nov-2018 13:51    1331675
pack-network-basic-dev-from-26070.tar          05-Nov-2018 13:51    829780
pack-openstack-common-from-0.tar             05-Nov-2018 13:40   224814792
pack-openstack-common-from-25770.tar           05-Nov-2018 13:54   15533965
pack-openstack-common-from-26060.tar           05-Nov-2018 13:51    7038908
pack-openstack-common-from-26070.tar           05-Nov-2018 13:51    1015730
pack-os-core-dev-from-0.tar               05-Nov-2018 13:41   399563060
pack-os-core-dev-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:54   356431954
pack-os-core-dev-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51   318992681
pack-os-core-dev-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51   319065779
pack-os-core-from-0.tar                 05-Nov-2018 13:40   15585904
pack-os-core-from-25770.tar               05-Nov-2018 13:54    1984518
pack-os-core-from-26060.tar               05-Nov-2018 13:51      996
pack-os-core-from-26070.tar               05-Nov-2018 13:51      996
pack-os-core-update-dev-from-0.tar            05-Nov-2018 13:41   214610740
pack-os-core-update-dev-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:54   36149420
pack-os-core-update-dev-from-26060.tar          05-Nov-2018 13:51    193822
pack-os-core-update-dev-from-26070.tar          05-Nov-2018 13:51     3588
pack-os-core-update-from-0.tar              05-Nov-2018 13:41    6396328
pack-os-core-update-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:54    508340
pack-os-core-update-from-26060.tar            05-Nov-2018 13:51    795143
pack-os-core-update-index-from-0.tar           05-Nov-2018 13:41   31685596
pack-os-core-update-index-from-25770.tar         05-Nov-2018 13:54   15608288
pack-os-core-update-index-from-26060.tar         05-Nov-2018 13:51   11055409
pack-os-core-update-index-from-26070.tar         05-Nov-2018 13:51   11000409
pack-os-installer-from-0.tar               05-Nov-2018 13:42   36874700
pack-os-installer-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:54   13691984
pack-os-installer-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51   13915417
pack-os-installer-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51    795143
pack-os-testsuite-0day-from-0.tar            05-Nov-2018 13:42   75350024
pack-os-testsuite-0day-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:54    1938963
pack-os-testsuite-0day-from-26060.tar          05-Nov-2018 13:51    965697
pack-os-testsuite-0day-from-26070.tar          05-Nov-2018 13:51    795143
pack-os-testsuite-phoronix-desktop-from-0.tar      05-Nov-2018 13:42   57194340
pack-os-testsuite-phoronix-desktop-from-25770.tar    05-Nov-2018 13:54    903925
pack-os-testsuite-phoronix-desktop-from-26060.tar    05-Nov-2018 13:51     10418
pack-os-testsuite-phoronix-server-from-0.tar       05-Nov-2018 13:42   47554100
pack-os-testsuite-phoronix-server-from-25770.tar     05-Nov-2018 13:54   13793843
pack-os-testsuite-phoronix-server-from-26060.tar     05-Nov-2018 13:51    811381
pack-os-testsuite-phoronix-server-from-26070.tar     05-Nov-2018 13:51    802081
pack-os-utils-gui-dev-from-0.tar             05-Nov-2018 13:43  1148573236
pack-os-utils-gui-dev-from-25770.tar           05-Nov-2018 13:55   198153576
pack-os-utils-gui-dev-from-26060.tar           05-Nov-2018 13:51   14279926
pack-os-utils-gui-dev-from-26070.tar           05-Nov-2018 13:51    856978
pack-os-utils-gui-from-0.tar               05-Nov-2018 13:42   145789184
pack-os-utils-gui-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:55   63113594
pack-os-utils-gui-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51     94866
pack-os-utils-gui-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51     67575
pack-package-builder-from-0.tar             05-Nov-2018 13:43   52299844
pack-package-builder-from-25770.tar           05-Nov-2018 13:54   21389696
pack-package-builder-from-26060.tar           05-Nov-2018 13:51    1077238
pack-package-builder-from-26070.tar           05-Nov-2018 13:51    766354
pack-performance-tools-from-0.tar            05-Nov-2018 13:44   108309452
pack-performance-tools-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:54   29878004
pack-performance-tools-from-26060.tar          05-Nov-2018 13:51    786263
pack-performance-tools-from-26070.tar          05-Nov-2018 13:51    776455
pack-productivity-from-0.tar               05-Nov-2018 13:44   55658952
pack-productivity-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:54   26648465
pack-productivity-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51    946513
pack-productivity-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51    766354
pack-python2-basic-from-0.tar              05-Nov-2018 13:44   50720448
pack-python2-basic-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:54   23396910
pack-python2-basic-from-26050.tar            05-Nov-2018 13:51    5437219
pack-python2-basic-from-26070.tar            05-Nov-2018 13:51    1759754
pack-python-basic-dev-from-0.tar             05-Nov-2018 13:44   374472252
pack-python-basic-dev-from-25770.tar           05-Nov-2018 13:55   409291126
pack-python-basic-dev-from-26060.tar           05-Nov-2018 13:51    1508419
pack-python-basic-dev-from-26070.tar           05-Nov-2018 13:51    1010508
pack-python-extras-from-0.tar              05-Nov-2018 13:44   113725684
pack-python-extras-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:54   18504573
pack-python-extras-from-26050.tar            05-Nov-2018 13:51   25304845
pack-python-extras-from-26070.tar            05-Nov-2018 13:51    624414
pack-qt-basic-dev-from-0.tar               05-Nov-2018 13:45   633602260
pack-qt-basic-dev-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:55   134986565
pack-qt-basic-dev-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51   23308753
pack-qt-basic-dev-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51    766354
pack-rust-basic-from-0.tar                05-Nov-2018 13:46   378561800
pack-rust-basic-from-25770.tar              05-Nov-2018 13:54   345110540
pack-rust-basic-from-26060.tar              05-Nov-2018 13:51   318992681
pack-rust-basic-from-26070.tar              05-Nov-2018 13:51   319065779
pack-service-os-dev-from-0.tar              05-Nov-2018 13:46   404993804
pack-service-os-dev-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:55   133991429
pack-service-os-dev-from-26060.tar            05-Nov-2018 13:51    1515104
pack-service-os-dev-from-26070.tar            05-Nov-2018 13:51    1010508
pack-software-defined-cockpit-dev-from-0.tar       05-Nov-2018 13:47  1225966696
pack-software-defined-cockpit-dev-from-26060.tar     05-Nov-2018 13:51   14841547
pack-software-defined-cockpit-dev-from-26070.tar     05-Nov-2018 13:51    1410967
pack-software-testing-from-0.tar             05-Nov-2018 13:47   48242096
pack-software-testing-from-25770.tar           05-Nov-2018 13:54   26945303
pack-software-testing-from-26060.tar           05-Nov-2018 13:51    1230364
pack-software-testing-from-26070.tar           05-Nov-2018 13:51    1010508
pack-storage-cluster-from-0.tar             05-Nov-2018 13:47   140562596
pack-storage-cluster-from-25770.tar           05-Nov-2018 13:54   41726493
pack-storage-cluster-from-26060.tar           05-Nov-2018 13:51   26375208
pack-storage-cluster-from-26070.tar           05-Nov-2018 13:51    1010508
pack-storage-utils-dev-from-0.tar            05-Nov-2018 13:48   427544724
pack-storage-utils-dev-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:54   87658899
pack-storage-utils-dev-from-26060.tar          05-Nov-2018 13:51    970555
pack-storage-utils-dev-from-26070.tar          05-Nov-2018 13:51    769936
pack-storage-utils-from-0.tar              05-Nov-2018 13:47   42352512
pack-storage-utils-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:54    3543794
pack-storage-utils-from-26050.tar            05-Nov-2018 13:51    795143
pack-sysadmin-basic-dev-from-0.tar            05-Nov-2018 13:48   318114676
pack-sysadmin-basic-dev-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:54   39799010
pack-sysadmin-basic-dev-from-26060.tar          05-Nov-2018 13:51    999154
pack-sysadmin-basic-dev-from-26070.tar          05-Nov-2018 13:51    744451
pack-sysadmin-basic-from-0.tar              05-Nov-2018 13:48   83203624
pack-sysadmin-basic-from-25770.tar            05-Nov-2018 13:54    8709328
pack-sysadmin-basic-from-26060.tar            05-Nov-2018 13:51     35309
pack-sysadmin-hostmgmt-from-0.tar            05-Nov-2018 13:48   55942364
pack-sysadmin-hostmgmt-from-25770.tar          05-Nov-2018 13:54   30246061
pack-sysadmin-hostmgmt-from-26060.tar          05-Nov-2018 13:51    946352
pack-sysadmin-hostmgmt-from-26070.tar          05-Nov-2018 13:51    766354
pack-vim-from-0.tar                   05-Nov-2018 13:49    7212876
pack-vim-from-25770.tar                 05-Nov-2018 13:54    156319
pack-vim-from-26060.tar                 05-Nov-2018 13:51    105742
pack-vim-from-26070.tar                 05-Nov-2018 13:51     80077
pack-virt-manager-from-0.tar               05-Nov-2018 13:49   23060036
pack-virt-manager-from-25770.tar             05-Nov-2018 13:54    7817812
pack-virt-manager-from-26060.tar             05-Nov-2018 13:51     10595
pack-virt-manager-from-26070.tar             05-Nov-2018 13:51     10308
upstreamurl                       05-Nov-2018 13:49      31
upstreamver                       05-Nov-2018 13:49       5